Διαχείριση Μεταφορών (Transport Management System)

Το OrianERP οργανώνει, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Λαμβάνει τροφοδότηση δεδομένων από το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, χρησιμοποιώντας EDI ή κοινόχρηστα δεδομένα. Επίσης ελέγχει και διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα όλων των αποστολών και πλοίων.

Η πλήρης ενοποίηση όλων των τμημάτων – όπως λειτουργίες, logistics και λογιστική- επιτυγχάνεται μέσω της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών και ειδοποιήσεων. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, η κερδοφορία είναι άμεσα ελέγξιμη, επιτρέποντάς τη διαχείριση και την πρόβλεψη των αποδόσεων.

Λειτουργίες 

Ναυτιλιακές γραμμές..
Εισαγωγές
• Υποστήριξη EDI
• Unloading lists for the ports in various formats (COPRAR)
• Proof of Arrival
• Delivery Orders
• Invoicing using tariffs
• ENS
• Container deposits
• Local documentation
• Outstanding revenues and expenses

Εξαγωγές
• Υποστήριξη EDI
• Bookings
• BL issuance
• Loading lists
• Invoicing using tariffs
• EXS
• Local documentation
• Outstanding revenues and expenses

Μεταφόρτωση
• Operation Management
• Tracking and Alerting System
• Shipping planning

Αποστολή εμπορευμάτων
• Bookings
• Tariffs
• Documentation for sea, road, truck and rail as CMR, BL, AWBL, Delivery Orders, etc.
• Outstanding revenues and expenses
• Cargo Tracking

Mobile Applications
 Orian POD
• Orian GEO Traffic

Container Control (Έλεγχος Εμπορευματοκιβωτίων)

H ενότητα Container control έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει αποτελεσματικά και να ελέγχει την πορεία ή την οποιαδήποτε κίνηση κάθε εμπορευματοκιβωτίου που πραγματοποιείται σε λιμάνια ή χώρους απόθεσης. Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδεομένων έχει ελαχιστοποιηθεί για την εισαγωγή των κινήσεων του container στο σύστημα.

Οι λειτουργίες ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων:

• Πλήρως παραμετροποιημένους τύπους μεταφοράς
• Πλήρης ενοποίηση μεταξύ των τμημάτων εισαγωγών και εξαγωγών
• Εξελιγμένη επικύρωση της πορείας των εμπορευματοκιβωτίων
• Ευέλικτη ενοποίηση με τις εξωτερικές πηγές δεδομένων (λιμάνια, χώροι απόθεσης κτλ.)

Scroll to Top