Οικονομική Διαχείριση  Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα

Η ενότητα της Λογιστικής είναι μια ολοκληρωμένη  λύση Οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης. Είναι πλήρως ενοποιημένη με όλες τις υπόλοιπες ενότητες του συστήματος, παρέχοντας αποτελέσματα και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, είναι πλήρως παραμετροποιημένη, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στις τοπικές λογιστικές αρχές.

Δημόσιο λογιστικό 

Διατηρώντας όλες τις δυνατότητες της Λογιστικής  του ιδιωτικού τομέα, ευρυγραμμίζεται με τις διατάξεις που διέπουν το Δημόσιο Λογισττικό. Επικοινωνεί και με εξειδικευμένες εφαρμογές του  Δημόσιου τομέα όπως Διαχείριση Ακινήτων, Διαχείριση Υλικών, Μισθοδοσία κλπ.

Λειτουργίες

 • Λογαριασμούς εκταμίευσης
 • Διαχείρισης εκθέσεων
 • Υποστήριξη πολλών νομισματικών μονάδων
 • Ενδοεταιρική ενοποιημένη πληροφόρηση
 • Πιστωτικός έλεγχος
 • Ταμειακές ροές
 • Περιουσιακά στοιχεία
 • Διαχείριση ΦΠΑ
 • Τετραδιάστατα κέντα κόστους
 • Open Items and credit terms για Πελάτες και Προμηθευτές
 • Παλαιότητα Υπολοίπων Balance Aging
 • Λογιστικές εγγραφές σε πραγματικό χρόνο από τα υποσυστήματα, όπως τιμολόγια και εγγυήσεις container
 • Online VIES επικύρωση για συνεργάτες από Ε.Ε.
Scroll to Top