Διαχείριση των εμπορευμάτων και της εξέλιξής  τους. Παράλληλα συνδέει τις πελατειακές απαιτήσεις για διακίνηση εμπορευμάτων

Λειτουργίες

  • Αγορές
  • Πωλήσεις
  • Αποθήκες
  • Διακινήσεις
  • Παραγωγή
  • Κοστολόγηση
Scroll to Top