Η Orian Α.Ε., είναι ελληνική εταιρεία  ανάπτυξης λογισμικού.
Ιδρύθηκε το 2000 και   εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής  στους τομείς:

  • Οικονομικής Διαχείρισης Ιδιωτικού – δημόσιου Τομέα
  • Διεθνών μεταφορών / logistics.  (Πάροχοι Υπηρεσιών 3PL, Διαμεταφορείς, Ναυτιλιακές Εταιρείες κλπ)
  • Εκτελωνισμών

 Από το 2015 συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο  Πρόγραμμα e- learning  “Logistics και Διεθνείς Μεταφορές – Εκμάθηση του λογισμικού OrianERP freight  & Logistics”.

Η Orian Α.Ε. κατέχει σημαντικότατο μερίδιο της αγοράς πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα στον τομέα των διεθνών μεταφορών, έχοντας στο πελατολόγιό της τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας και πάνω από 450 διαμεταφορείς και παρόχους υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα,Σλοβενία , Δανία,Αλβανία και Κύπρο.

Scroll to Top