Ένα από τα δυνατότερα σημεία της Orian Α.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των πελατών μας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος, δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησής εξαρτάται από την απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων.

Παρέχονται διαφόρων ειδών πακέτα συντήρησης / υποστήριξης με το βασικό να καλύπτει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (βοήθεια σε θέματα χρήσης του λογισμικού αλλά και εξειδικευμένες συμβουλές από τους προγραμματιστές μας).και παροχή βελτιώσεων του Λογισμικού.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών συντήρησης – υποστήριξης η Orian έχει αναπτύξει ειδικό Λογισμικό που αυτοματοποιεί την υποβολή των αιτήματα των πελατών ώστε να υπάρχει ταχύτατη και τεκμηριωμένη ανταπόκριση.

Scroll to Top