Η Orian Α.Ε. είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη και απασχολεί σήμερα ένα ικανό αριθμό (15) στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

Οι επιχειρησιακοί αναλυτές μας κατανοούν, αποφασίζουν και βρίσκουν έγκαιρα λύσεις σε θέματα που συνήθως απαιτούν πολύ χρόνο για την επίλυσή τους από την πλειοψηφία των παραδοσιακών εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού.

Scroll to Top