Σχέσεις Πελατών

Το CRM υποστηρίζει την διαχείριση των σχέσεων με τους υφιστάμενους καθώς και μελλοντικούς πελάτες. Αναλύει δεδομένα του ιστορικού κάθε πελάτη, με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων με αυτούς.

Λειτουργίες

  • Καμπάνιες
  • Ευκαιρίες πώλησης
  • Προσφορές
  • Appointments with Google integration
  • Bookings
  • Sales Funnel Report
Scroll to Top