Διαχείριση Εκτελωνισμών

Το σύστημα Διαχείρισης Εκτελωνισμών είναι συμβατό με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζεται η εξαγωγή XML μηνυμάτων για τις Ελληνικές Εκτελωνιστικές Αρχές. Επί πλέον το σύστημα μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει τα πρότυπα οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ε.Ε.
Οι λειτουργίες του Custom Brokers περιλαμβάνουν:

Λειτουργίες 

  • Εισαγωγές- ICS (Import Control System)
  • Εξαγωγές – ECS (Export Control System)
  • Μεταφορτώσεις – NCTS (New Computerized Transit System)
Scroll to Top