Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης

Το σύστημα WMS είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει αποθήκες ή κέντρα διανομής. Υποστηυρίζει την διεκπεραίωση όλων των εργασιών αποθήκης που αφορούν στην παραλαβή, τη διαλογή και τη συσκευασία.

Λειτουργίες

  • Διαχείριση αποθήκης Bound/Unbound
  • Picking, Packing and Staffing με τη χρήση “έξυπνων συσκευών”
  • Warehouse Storage τοποθεσίες
  • Υποστήριξη EDI
  • Αυτόματος υπολογισμός αποθήκευσης βάση ευέλικτων τιμολογίων
Scroll to Top