Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και τεκμηρίωση της  ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων που απαιτείται  για την απόκτηση AEOF.

Επίσης, το  ORIAN ERP υλοποιεί όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.

Scroll to Top