Ποιοί είμαστε

Η Orian Α.Ε., είναι ελληνική εταιρεία  ανάπτυξης λογισμικού.
Ιδρύθηκε το 2000 και   εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής  στους τομείς:

  • Οικονομικής Διαχείρισης Ιδιωτικού – δημόσιου Τομέα
  • Διεθνών μεταφορών / logistics.  (Πάροχοι Υπηρεσιών 3PL, Διαμεταφορείς, Ναυτιλιακές Εταιρείες κλπ)
  • Εκτελωνισμών

Τι κάνουμε

  • Αναπτύσσουμε και συμπληρώνουμε διαρκώς το Orian ERP.
  • Αναπτύσσουμε εξειδικευμένες λύσεις Λογισμικού που ενσωματώνονται στο OrianERP.
  • Παρέχουμε πρότυπες υπηρεσίες υποστήριξης Πελατών

Orian ERP

Το Orian Erp είναι ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για να οργανώνει, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αποτελείται από τον  βασικό κορμό και ειδικά modules που εξυπηρετούν τις ποικίλες  εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες

Εργα Πελάτων

Scroll to Top