Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η Orian Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως “εταιρεία”, “εμείς”, “μας” ή “δικό μας”) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και τα δεδομένα των χρηστών των εφαρμογών OrianMobilePOD και OrianWMS (εφεξής αναφερόμενες ως “εφαρμογές”). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών μέσω των εφαρμογών.

 

2. Πληροφορίες που Συλλέγονται

Δεν συλλέγουμε ούτε διαμοιράζουμε προσωπικές πληροφορίες των χρηστών μέσω των εφαρμογών OrianMobilePOD και OrianWMS. Οι εφαρμογές λειτουργούν ως πρόσθετα εργαλεία του Orian ERP, και χωρίς αυτό, η χρήση τους δεν έχει λογική καθώς δεν θα υπάρχουν δεδομένα που απαιτούνται από αυτές.

 

Όροι Χρήσης

1. Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για τις εφαρμογές OrianMobilePOD και OrianWMS, οι οποίες αποτελούν πρόσθετα εργαλεία του Orian ERP. Χωρίς την ύπαρξη και χρήση του Orian ERP, οι εφαρμογές δεν έχουν λογική χρήσης και δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους.

 

2. Δικαιώματα Χρήσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μόνο για νόμιμους σκοπούς σε συνδυασμό με το Orian ERP.

 

3. Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται η χρήση των εφαρμογών για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, ή η αντιγραφή και αναπαραγωγή του λογισμικού ή του περιεχομένου τους.

 

4. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Orian Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε (email: support@orian.gr).

 

Διάφορα

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνεχής χρήση των εφαρμογών από τους χρήστες μετά από τυχόν τροποποιήσεις σημαίνει την αποδοχή τους.

 

Scroll to Top