Διαχείριση Εκτελωνισμών

Custom Brokers

Το σύστημα Διαχείρισης Εκτελωνισμών (Custom Broker)  είναι το πλέον δημοφιλές λογισμικό στο χώρο των εκτελωνισμών.

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο module  custom Broker  για τους εκτελωνισμούς και δημιουργήστε οποιοδήποτε SAD απαιτείται.

Είναι συμβατό με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υποστηρίζεται η εξαγωγή XML μηνυμάτων για τις Ελληνικές Εκτελωνιστικές Αρχές.

Παραμετροποιείται  έτσι ώστε να υποστηρίζει τα πρότυπα οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ε.Ε.
Υποβάλετε τα μηνύματα στο ελληνικό τελωνείο με web services και αφήστε την εφαρμογή να ανακτήσει τα τελωνειακά μηνύματα.

Υποστηριζόμενα προσαρμοσμένα συστήματα:

  • ICS (Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών)
  • Το ICS2 (Νέο Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών που εισάγει πιο επαρκείς και αποτελεσματικές δυνατότητες τελωνειακής ασφάλειας της ΕΕ)
  • ENS (Συνοπτική δήλωση εισόδου)
  • ECS (Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών)
  • NCTS (Νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαμεταφοράς)
  • EMCS (Σύστημα κίνησης και ελέγχου ειδικών φόρων κατανάλωσης)
  • H7 (Απλοποιημένο και συνοπτικό σύνολο δεδομένων επικοινωνίας για δηλώσεις ηλεκτρονικού εμπορίο
Scroll to Top