Οικονομική Διαχείριση

Accounting

Το Accounting αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλα τα modules του OrianERP , αφού κάθε επιχειρησιακή διαδικασία παράγει και οικονομικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη ενότητα οικονομικής διαχείρισης Accounting  και καταχωρήστε τις  εγγραφές σας σε πραγματικό χρόνο.

Πλήρης συμβατότητα  με τους ελληνικούς λογιστικούς κανόνες και το MyDATA. 

Αξιοποιείστε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που περιλαμβάνει η ενότητα Οικονομικής Διαχείρισης, όπως οφειλόμενα υπόλοιπα, ξένα νομίσματα , open items  και επιταγές στην βασική σύνθεση της ενότητας.

To OrianERP Accounting πρωτοπόρο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση  παρέχει  μία σειρά από οφέλη για όσους το επιλέξουν.

Ξεχάστε τα χειρόγραφα τιμολόγια, τον πολύτιμο χρόνο, το μεγάλο κόστος αλλά και τις αυξημένες πιθανότητες για λάθη που εύκολα προέκυπταν κατά την “παραδοσιακή” μέθοδο τιμολόγησης.

Ετοιμαστείτε να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας σε μια  δυναμική παγκόσμια αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πλήρως παραμετροποιήσιμη, προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι λειτουργίες της Λογιστικής περιλαμβάνουν:

 • myData
 • Κινήσεις διαθεσίμων (Εισπράξεις-Πληρωμές)
 • Συμψηφιστικές εγγραφές 
 • Παρακολούθηση αξιογράφων
 • Παρακολούθηση παγίων 
 • Open Items 
 • Vies – Online VIES επικύρωση για συνεργάτες από Ε.Ε. 
 • Προϋπολογισμός 
 • Παλαιότητα Υπολοίπων Balance Aging
 • Open Items και Credit Terms για Πελάτες και Προμηθευτές 
 • Υποστήριξη πολλών νομισματικών μονάδων
 • Ενδοεταιρική ενοποιημένη πληροφόρηση 
 • Πιστωτικός έλεγχος 
 • Ταμειακές ροές 
 • Διαχείριση ΦΠΑ
 • Τετρασδιάστατα κέντρα κόστους 
 • Λογιστικές εγγραφές σε πραγματικό χρόνο από τα υποσυστήματα, όπως τιμολόγιο και εγγυήσεις container.
 • Απευθείας λογιστική εγγραφή από το υποσύστημα της Διαχείρισης Προσωπικού.
 • Αρχείο Φόρου για υποβολή στην ΑΑΔΕ (μηνιαίο και ετήσιο) 
 • Λάβετε πληθώρα τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών αποτελεσμάτων όπως
 • Αναλυτικό Καθολικό Λογαριασμού 
 • Ισοζύγιο λογαριασμών 
 • Κατάσταση αξιογράφων 
 • Βιβλίο παγίων 
 • Κέντρα κόστους (4 διαστάσεις)
 • Παλαιότητα υπολοίπων – ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα

Λάβετε επί πλέον εξατομικευμένη και δυναμική πληροφόρηση και στατιστικά  μέσω των ενσωματωμένων δυναμικών αναφορών (pivots).

Εκτελέστε έξυπνες, εξαιρετικά αυτοματοποιημένες οικονομικές διαδικασίες μέσω του  OrianERP που ενοποιεί τις συναλλαγές, τα αναλυτικά στοιχεία και τον προγραμματισμό, αξιοπιώντας τα πρόσθετα εξειδικευμένα εργαλεία :

Πιστωτικός έλεγχος (credit control)

Παρακολουθήστε τα υπόλοιπα των πελατών καταγράψτε επικοινωνίες, υποσχέσεις ειδοποιήσεις για παρακολούθηση,  και συσχετίστε  τις συμφωνημένες ημερομηνίες πληρωμής με τις ταμειακές ροές.
Πραγματοποιήστε  μαζικές αποστολές  καρτελών και επιστολών.

Χρεωστικός έλεγχος (debit control)

Πραγματοποιήστε  μαζικές αποστολές  καρτελών και επιστολών.
Παρακολουθήστε τα οφειλόμενα υπόλοιπα των προμηθευτών και προγραμματίστε την πληρωμή τους βάσει συμφωνιών και ενεργειών του προμηθευτή. Συσχέτιση προβλέψεων με ταμειακές ροές

Ταμειακές ροές

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από τα οφειλόμενα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών σας , μεταχρονολογημένες επιταγές, προβλέψεις και περιοδικές πληρωμές για να κάνετε ακριβή εκτίμηση των ταμειακών ροών.

Προϋπολογισμός

Δημιουργήστε τον προϋπολογισμό σας ανά λογαριασμό, περίοδο, πελάτη ή κέντρο κόστους και λάβετε άμεσα συσχέτιση του προϋπολογισμό με την πραγματική εικόνα .

Αγορές

Παρακολουθήστε τη ροή αγορών από το αίτημα έως την πληρωμή τιμολογίου. Δημιουργήστε workflows εγκρίσεων / αναθέσεων με βάση το τμήμα και το ποσό της δαπάνης.

Λίστες Πληρωμών

Λάβετε εγκρίσεις για τις πληρωμές σας και αφήστε την εφαρμογή να δημιουργήσει το κατάλληλο αρχείο XML για την τράπεζά σας, τη δημιουργία και συσχέτιση των λογιστικών εγγραφών και open items.

Διαχείριση ακινήτων

• Καταχώρηση Ακινήτων και Ιδιοκτησιών
• Παρακολούθηση συμβάσεων ακινήτων
• Υπολογισμών Τόκων Υπερημερίας και χαρτοσήμου
• Καρτέλα απαιτήσεων για παρακολούθηση υπολοίπων
• Αναλυτική ενημέρωση λογιστικής από καρτέλα απαιτήσεων
• Διαχείριση Υλικών

Scroll to Top