Διαχείριση Αποθήκης

Warehouse Management

Το σύστημα WMS είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει αποθήκες ή κέντρα διανομής. Υποστηρίζει την διεκπεραίωση όλων των εργασιών αποθήκης που αφορούν στην παραλαβή, τη διαλογή και τη συσκευασία.

Ελέγξτε   και διαχειριστείτε   τις λειτουργίες της αποθήκης από τη στιγμή που τα αγαθά ή τα υλικά μπαίνουν σε αυτή, μέχρι την φόρτωση και αποχώρησή τους από αυτή:

  • Διαχείριση αποθήκης Bound/Unbound
  • Picking, Packing and Staffing με τη χρήση “έξυπνων συσκευών”
  • Warehouse Storage τοποθεσίες
  • Υποστήριξη EDI
  • Αυτόματος υπολογισμός αποθήκευσης βάση ευέλικτων τιμολογίων

Δημιουργήστε και να σαρώστε αυτοκόλλητα SSCC για τις αποστολές σας, ελέγξτε  σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και τη χωρητικότητα της αποθήκης σας και εξασφαλίστε τη σωστή φόρτωση του φορτηγού για τη μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων.

Αφήστε το WMS να αναλάβει την έκδοση δελτίων παράδοσης, SKU barcodes και τον έλεγχο των υπολοίπων της αποθήκης ανά αποστολή , εμπορευματοκιβώτιο, AKLA, SKU.

Λάβετε πληροφόρηση από την πληθώρα τυποποιημένων αναφορών  ανά πελάτη , προηθευτή , είδος κλπ.

Λάβετε εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσω των δυναμικών αναφορών (pivots) 

Scroll to Top