Εμπορική Διαχείριση​

Αυτοματοποιείστε και εννοποιείστε όλες τις επιχειρησιακές, εμπορικές και οικονομικές διαδικασίες με το module Commercial,  προάγοντας την διαφάνεια και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της επιχείρησή σας! 

Αφήστε  το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης  να αναλάβει όλες  τις δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες διεκπεραίωσης και τιμολόγησης που απαιτούν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και διαχείριση / αναζήτηση τεράστιου όγκου δεδομένων.

Τώρα την εμπορική διαχείριση αναλαμβάνει το εξειδικευμένο λογισμικό της Orian, που θα κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά συνδέοντας και εννοποιώτας :

  • Αγορές
  • Πωλήσεις
  • Τιμοκαταλόγους Αγορών /πωλήσεων 
  • Αποθήκες
  • Είδη /Περιουσιακά στοιχεία και υποδομές
  • Διακινήσεις
  • Συμβάσεις 
  • Παραγωγή
  • Κοστολόγηση  
Scroll to Top